Świat AGD

 

Polityka prywatności sklepu internetowego swiat-agd.com.pl

 


 

opracowana dla spółki

 

Świat AGD Kłakowicz sp. j. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-249 przy ul. Unii Lubelskiej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000589389, NIP 7792433409 oraz REGON 362096011,

 

aby funkcjonowała zgodnie z postanowieniami

 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej jako Rozporządzenie lub RODO.

 

§ 1. 

/ podmiot przetwarzający dane osobowe /

 

 1. Administratorem na potrzeby Rozporządzenia (RODO) i innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także przepisów krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych jest Świat AGD Kłakowicz sp. j. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-249) przy ul. Unii Lubelskiej wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589389, NIP 7792433409 oraz REGON.
 2. Kontakt z Administratorem, w tym w kwestii wyjaśnienia wątpliwości wiązanych z niniejszą Polityka prywatności oraz stosowanymi praktykami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@swiat-agd.com.pl

 

§ 2. 

/ zakres i cel przetwarzania danych osobowych /

 

 1. Administrator wykorzystuje powierzone mu dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia przez niego usług na najwyższym poziomie. W szczególności dane będą przetwarzane w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji dostawy towaru, pozyskania opinii na temat jakości obsługi oraz informowania
  o produktach i usługach sklepu internetowego.
 2. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w przypadku:

a)      rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta oraz zarządzania tym kontem, podstawa prawna: wykonanie umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)     składania zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży, podstawa prawna: wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)      subskrypcji Newsletteru, w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną, podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d)     korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zadane zapytania, podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e)      złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego, podstawa prawna:
wykonanie obowiązków sprzedającego, m.in. art. 556 Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

f)      złożenia wniosku o odstąpienie od umowy, w celu odstąpienia od umowy, podstawa prawna: wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

 

§ 3. 

/ prawa użytkowników sklepu internetowego /

 

 1. Użytkownicy sklepu internetowego posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek informacji związanych ze świadczonymi przez niego usługami, już w momencie, w którym prosi o podanie danych osobowych osób odwiedzających.
 3. Sklep internetowy daje Użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o nich z bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z usług. Użytkownik może tego dokonać postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez Administratora wiadomości e-mail, a także pisząc pod adres: sklep@swiat-agd.com.pl lub odwiedzając adres: www.swiat-agd.com.pl gdzie zalogowany Użytkownik może zmienić informacje dotyczące subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub usunąć swoje dane osobowe z bazy danych Administratora.

 

§ 4. 

/ dobrowolność podania danych /

 

Podanie przez Użytkowania danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w wielu przypadkach stanowi warunek zawarcia, a w późniejszym etapie realizacji umowy. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych Administrator może odmówić zawarcia umowy lub świadczenia, do którego byłby zobowiązany na mocy umowy.

 

§ 5. 

/ udostępniania i przekazywanie danych osobowych /

 

 1. Administrator, w związku z realizacją podstawowych funkcji sklepu internetowego, udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich zadań służbowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu sklepu internetowego.
 3. Przy przekazywaniu danych osobowych Administrator zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, dlatego dane osobowe przekazywane są jedynie podmiotom zobowiązanym do zachowania staranności i spełnienia szeregu wymagań określonych w RODO.
 4. Dane Użytkowników są przekazywane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podlegają przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim podmiotom, które wiąże odpowiednio wysoki standard bezpieczeństwa.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich.

 

§ 6. 

/ środki bezpieczeństwa /

 

 1. Administrator zapewnia środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przekazanych mu danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.
 2. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Administrator przestrzega wymagań stawianych przez RODO.
 3. Administrator ogranicza prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba upoważnionych podmiotów.

 

§ 7. 

/ okres przetwarzania danych osobowych /

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez następujące okresy:

a)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkownika oraz Administrator. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat,

b)     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat,

c)      w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat.

 

§ 8. 

/ pliki cookies /

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje okazjonalnie tzw. cookies, które służą ułatwieniu korzystania z jego zasobów.
 2. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – serwer Administratora może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Użytkownik może wyłączyć cookies w swojej przeglądarce, co nie pozbawia go dostępu do zasobów sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje cookies w szczególności po to, aby dostarczać Użytkownikowi zawartość najbardziej odpowiadającą jego zainteresowaniom (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów). 

 

§ 9. 

/ ochrona osób niepełnoletnich /

 

 1. Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób korzystających ze sklepu internetowego.
 2. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług sklepu internetowego bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów. 

 

§ 10.

/ informowanie o zmianie danych /

 

 1. Użytkownik może zmienić lub usunąć podane wcześniej dane po zalogowaniu się do swojego konta w sklepie internetowym i wybraniu odpowiedniej sekcji.
 2. Użytkownik może żądać informacji o przechowywanych na jego temat danych, jak również żądać ich zmiany, sprostowania, uzupełnienie, uaktualnienia, zablokowania lub usunięcia. Żądania te są realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej Administratora pod adresem: sklep@swiat-agd.com.pl.
Kontakt

TELEFON: +48 739 229 685

TEL./FAX: (61) 661 61 39

E-MAIL: sklep@swiat-agd.com.pl

Adres i nr konta

 

 

 

do góry